Record details

Geographical name
    Doubrava (Karviná, Orlová)
Article
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Some peculiar rugose coral taxa from Upper Serpukhovian strata of the Czech Republic
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov