Record details

Geographical name
    Drahonín (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Article
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín