Record details

Geographical name
    Drmoul (Cheb, Mariánské Lázně)
Article
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách