Record details

Geographical name
    Dukovany (Třebíč, Třebíč)
Article
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny