Record details

Geographical name
    Dzbel (Prostějov, Konice)
Article
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko