Record details

Geographical name
    Frenštát-západ
Article
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ