Record details

Geographical name
    Háje (Příbram)
Article
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    První naplnění podzemního kavernového zásobníku zemním plynem
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)