Record details

Geographical name
    Havířov (Karviná)
Article
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině