Record details

Geographical name
    Holštejn (Blansko)
Article
    Comparison of U-Series and Radiocarbon Dates of Speleothems
    Datování sedimentů holštejnské jeskyně
    Izotopické studium jeskynních karbonátů z Moravského krasu
    Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Paleontologické nálezy
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)