Record details

Geographical name
    Horní Benešov
Article
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    Dolování v Horním Benešově je minulostí
    Dva roky útlumu rudného hornictví u RD Jeseník
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Geology of the Paleozoic rocks of the Šternberk-Horní Benešov Zone (Nízký Jeseník Mts., Northern Moravia)
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in Moravia
    Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in the Nízký Jeseník Mts., NE Moravia
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění