Record details

Geographical name
    Horní Luby (Cheb, Cheb)
Article
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav