Record details

Geographical name
    Horní Slavkov
Article
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    České sekundární minerály uranu
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    High loading rates induced in rock samples and their influence on rheological behaviour of rock medium
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Inner structure of mineralized greisen cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts)
    Li-F granite cupolas and Sn-W mineralization in the Slavkovský les Mts., Czech Republic
    Metamorphic evolution of the migmatitic gneiss unit near Horní Slavkov
    Minerály řady russellit-koechlinit
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Supergene minerals from Horní Slavkov
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Zavarickit (BiOF) z Cínovce