Record details

Geographical name
    Horní Slavkov (Sokolov, Sokolov)
Article
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Background, summary and aftermath of the 1548 minning law for the Schlackenwald tin mines, Bohemia
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Isokite : new occurrence and new data
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    OH defects in cassiterite
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Přírodní fosfáty mědi
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Water traces and chemistry of cassiterites