Record details

Geographical name
    Hornobenešovský rudný revír (Česko)
Article
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka