Record details

Geographical name
    Hradiště u Kadaně
Article
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR