Record details

Geographical name
    Hromnice (Plzeň-sever)
Article
    Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
    Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Zanikající lokalita v Hromnicích u Plzně
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)