Record details

Geographical name
    Hrubý Jeseník, pohoří (Česko)
Article
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts.
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník