Record details

Geographical name
    Jílové (Děčín)
Article
    Fluoritová těžba v České republice
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Jílové-Sněžník fluorite deposit near Děčín
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Štoly Děčínského Sněžníku