Record details

Geographical name
    Jílové u Prahy (Praha-západ, Černošice)
Article
    Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Jazigos de ouro associados a orogenia hercínica no Maciço da Boémia (República Checa)
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    Nová halířská štola
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy