Record details

Geographical name
    Janské Lázně (Trutnov, Trutnov)
Article
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole