Record details

Geographical name
    Jeřmanice (Liberec, Liberec)
Article
    Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce