Record details

Geographical name
    Jince (Příbram)
Article
    Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic)
    Asturicystis havliceki sp.nov. (Echinodermata, Homostelea) from the Middle Cambrian of Bohemia (Barrandian area, Czech Republic)
    II Cambriano Medio di Jince
    Foraminifera in the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv) (12-32 Zdice, 12-41 Beroun)
    Lower Cambrian tubular micro- to macrofossils from the Paseky Shale of the Barrandian area (Czech Republic)
    Das Mittlere Kambrium bei Jince, Tschechische Republik
    New data about paradoxid trilobites from Middle Cambrian of Central Bohemia
    New finds of ichnofossils from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Palaeogeographical controls on the Cambrian trilobite immigration and evolutionary patterns reported in the western Gondwana margin
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-mjinecké pánve
    Paleontologická naleziště v brdském kambriu: nutnost ochrany
    A problematic fossil from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Reports of Bohemian trilobites before Barrande
    Revision early Middle Cambrian trilobite fauna from Central Bohemia
    The trace fossil Rejkovicichnus necrofilus MIKULÁŠ et al., 1996 (Middle Cambrian, Czech Republic): an early example of "gardening"
    Vinice near Jince
    Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu