Record details

Geographical name
    Jindřichov
Article
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    Geochemistry of gneisses of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Vznik minerálních vod karlovarského typu