Record details

Geographical name
    Jizerské hory
Article
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Early Palaeozoic rift-related magmatism in Variscan Europe: fragmentation of the Armorican Terrane Assemblage
    Factors affecting base-flow recessions in a granite mountaineous catchment
    Geochemistry of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane, West Sudetes, Bohemian Massif: Palaeotectonic and stratigraphic implications
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawedzi tektonicznych w Sudetach
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Mineralogical and physico-chemical properties of soils from the devastated forest area in Izerskie Mountains
    The Northern Part of the Izera-Karkonosze Block: Fragment of the Saxo-Thuringian Passive Margin
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Observations of subsurface hillslope flow processes in the Jizera Mountains region, Czech Republic
    The Paleozoic Polyphase Tectonothermal Record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic) : Errata from Volume 8, 1999
    Paleozoic Polyphase Tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic)
    Ponded infiltration experiments in the Uhlířská catchment
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Sheared Metagranitoids in the Ještěd Range Mts.: the Role in the Westward Propagation of the Variscan Orogenic Wedge in the West Sudetes
    Tourmalinization in Izera Mts., south-eastern Poland. 3. Österreichisches Fluid Info Treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    The Variscan Nappe Tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss Units: an Example of Juxtaposition of the Autochthonous and Allochthonous Domains in the West Sudetes
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    What Happened to Quartz from the Izera Gneisses? A Possible Scenario
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów