Record details

Geographical name
    Káraný (Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
Article
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes