Record details

Geographical name
    Křižanovice (Chrudim, Chrudim)
Article
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    Ložisko Křižanovice
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite trace-element partitioning in a calc-alkaline lamprophyre: new constrains from the Křižanovice minette dyke (Bohemian Massif)
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech