Record details

Geographical name
    Křižany
Article
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR