Record details

Geographical name
    Křižany (Liberec)
Article
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Fluoritová těžba v České republice
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Uranium mining and hydrogeology in the north Bohemian Cretaceous area
    Útlum těžby uranu v České republice