Record details

Geographical name
    Křivoklátská vrchovina-Krušná hora
Article
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    The Ordovician acritarch Frankea: some critical remarks