Record details

Geographical name
    Kašperské Hory (Klatovy)
Article
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Evolution of crustal fluids in a shear zone during retrograde metamorphism, regional uplift, and cooling : The Kašperské Hory gold deposit, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Laser-ablation ICP-MS measurements of Re/Os in molybdenite and implications for Re-Os geochronology
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu