Record details

Geographical name
    Kamenec (Rokycany)
Article
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Origin of Proterozoic metal-Rich Black Shales from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)