Record details

Geographical name
    Kamenná (Třebíč, Třebíč)
Article
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton