Record details

Geographical name
    Karlovy Vary
Article
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit
    Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
    Composition of trioctahedral micas in the Karlovy Vary pluton, Czech Republic and a comparison with those in the Cornubian batholith, SW England
    Correlation of granitoids in the NW Bohemia - Smrčiny and Karlovy Vary plutons
    Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
    Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Gas Flux and Tectonic Structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gas flux and tectonic structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    G.C. Laube a geologie Karlovarska
    Geochemie und Verteilung der Quellgase und tektonische Struktur des Eger-Rifts in der Oberpfalz und in Oberfranken, Bayern
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Goethe jako geolog v Čechách
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Goethe-Zeit - Zur Entwicklung der Erdwissenschaften im Bildungsprozess des österreichischen Bürgertums
    Goethes Karlsbader Zwillinge und andere Zwillinge der Feldspäte
    Goethit z Karlových Varů
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
    The impact of seismic events on thermal springs
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
    Karlovy Vary-Slavkovský les area
    Lví hlava
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Mineral and Thermal Water Purification in Czechoslovakia: Strategy and Management. Abstracts. (2 sv.)
    Mineralogy of clays in Goethes's scientific writings
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Origin of Mineral Springs in Central Europe, the Tradition of their Utilization
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Pálené vápno a vřídelní prášek
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Preface
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Přechodní granity karlovarského plutonu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-22 Kadaň, 11-23 Sokolov, 11-24 Žlutice)
    Radiobaryt z Karlových Varů
    Receiver Function Studien zum Aufbau der Erdkruste und des oberen Erdmantels unter dem westlichen Böhmischen Massiv : ein Beitrag zum BOHEMA-Projekt
    Seismic observations in the west Bohemian earthquake swatm region and their interpretation
    Seismicity and stress field in the vicinity of the KTB location
    Size distribution characteristics in relation to other physical properties of washed Karlovy Vary kaolins
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Srovnání ostatních "vřídelních kamenů"
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Thermal mineral water springs in Karlovy Vary
    Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary
    Typology and internal structure of zircons from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and associated rhyolite and granite porphyry
    Unfilterable "geoaerosols", their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti
    Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce
    Vznik minerálních vod karlovarského typu
    XVI Konferencja - Mineralogia i Petrologia Skal Ilastych - Karlowe Wary, Czechy, 27.-31.08.2000