Record details

Geographical name
    Karlovy Vary-Vřídlo
Article
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Podzemí u Vřídla
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury