Record details

Geographical name
    Kdousov (Třebíč, Moravské Budějovice)
Article
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian zone near Jemnice (south Moravia, Bohemian Massif)