Record details

Geographical name
    Kladno
Article
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Assesment of surface deformation due to undermining
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Carboniferous ferns from the Bolsovian, Kladno Formation, Czech Republic
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Chemistry of the tertiary volcanics of the Czech Cretaceous Basin
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Convergence measurement on the mine Mayrau
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
    Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2
    Důlní indukované seizmické děje
    The effect of mining activity on the occurrence of mining tremors in the safety shaft pillar of the Kladno-Mayrau coal mine
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Focal zones of rockbursts within the shaft pillar of mine Kladno-2
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Historický přehled
    Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Investigation of induced seismic phenomena in the bituminous coal Kladno district
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Mineralogical characterization of paulingite from Vinařická hora, Czech Republic
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolů kladenského revíru
    Mining tremor activity in the area of the mine Kladno II-Mayrau after ending of mining
    Mladší paleozoikum - Karbon
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Nález langbeinitu na kladenských hořících haldách
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Nové minerály z kladenských hořících hald (12-23 Kladno)
    O nalezištích zkřemenělých kmenů araukaritových v Čechách, zvláště v Podkrkonoší
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Periodicity of mining and induced seismicity in the Mayrau Mine, Czech Republic
    Picking the P- and S-onsets and azimuth angles of rockburst events
    Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854)
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Position analysis of rock bursts in the area of the Mayrau Mine shaft pillar
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression lycopsid from the Pennsylvanian of the Czech Republic
    Structure elements of Rocks and energy-frequency distribution of seismic phenomena
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Štola pod Slánskou ulicí v Kladně
    Tectonics and Paleotopography as the Main Controls on Drainage Pattern and Architecture of the Radnice Member in the Kladno-Rakovník Basin (Westphalian, Carboniferous)
    Time variations of absorption
    Travertine cascades with giant pisoids in the Kladno area
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    Two remarkable Czech minerals from the collections of Natural Science Museum of the Ilmen State Reserve (South Ural, Russia)
    Type analysis mining induced tremors
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Vibrational spectra of kladnoite, natural analogue of phthalimide C6H4(CO)2NH
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Vliv těžby na životní prostředí
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Vývoj důlních podniků kladenského revíru v poslední čtvrtině 19.století a na začátku 20.století
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Whewellit a jeho výskyty
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999