Record details

Geographical name
    Klepačov (Blansko)
Article
    Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)