Record details

Geographical name
    Kobeřice (Opava)
Article
    Basin-wide isochronic correlation of the Badenian shallow-water gypsum strata in Ukraine, Poland and the Czech Republic
    Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic)
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Izochroniczna korelacja plytkowodnych osadów gipsowych w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (Ukraina, Polska, Czechy)
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)
    Pollen analyses of the Kobeřice creek alluvial deposits
    Rekonstrukcja paleopradów solanek w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Westernmost occurrence of the Middle Miocene Badenian gypsum in central Paratethys (Kobeřice, Moravia, Czech Republic). Evaporite Formations of the carpathians Mts.. Part I. - Badenian
    Zapis izotopowy zmian srodowiskovych podczas depozycji gipsów badenskich w Kobeřicach kolo Opawy
    Zpráva o paleontologických sběrech z miocénních odkryvů v Kobeřicích u Opavy (svrchní baden)