Record details

Geographical name
    Kolence (Jindřichův Hradec)
Article
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)