Record details

Geographical name
    Komárov (Beroun)
Article
    Discovery of Cyrtometopus Angelin, 1854 (Trilobita) in the Klabava Formation (Arenig) near Komárov (Prague Basin, Czech Republic)
    Distribution of the lingulate brachiopod Thysanotos in Central Europe
    Selective dissolution of fossils - an example from the tremadoc of Bohemia
    Tafonomická ztráta informací - příklad z barrandienského tremadoku
    Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve)
    Zajímavé křemenné výskyty v Brdech