Record details

Geographical name
    Komorní Lhotka (Frýdek-Místek)
Article
    Berriasian to Albian dinocysts from the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Dinoflagellate cysts distribution of Albian-Cenomanian sections from the Outer Western Carpathians
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)