Record details

Geographical name
    Koněprusy (Beroun)
Article
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Anomalous development of apertural margin and failed predation in the Lower Devonian gastropod Anarconcha pulchra from the Barrandian (Czech Republic)
    Assemblage of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia and their analogues
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Biogeographical distribution patterns in MId- and Late Palaeozoic Conocardioida (Mollusca: Rostroconchia)
    Bisher noch nicht bekannte Stromatoporen aus dem Pragium (Unterdevon) von Koněprusy (Böhmen)
    Bivalvia dominated communities of Bohemian type from the Silurian and Lower carbonate facies
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    Carbon and oxygen isotope record across Přídolí to Givetian stage boundaries in the Barrandian basin (Czech Republic)
    Carbon Isotope Records of the Devonian Stage Boudaries in the Barrandian (Czech Republic)
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 71. La collection générale (Trilobita)
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Complex parasitism and symbiosis of crinoid, subepidermal parasite and tabulate coral. Lower Devonian (Pragian), Barrandian, Czech Republic
    Decacrinus Bohemicus sp.n., (Criniodea, Col.) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian Area (Czech Republic)
    Early Devonian conodont succession from the section of the Čertovy schody Quarry (Koněprusy, Barrandian, Czech Republic)
    Early Devonian conodont succession from the section of the Čertovy schody Quarry (Koněprusy, Barrandian, Czech Republic)
    Eodrevermannia havliceki n.sp. (Trilobita) from the Suchomasty Limestone (Upper Emsian-Dalejan, Prague Basin, Czech Basin)
    The epiplanktic anthozoan, Kolihaia eremita Prantl, 1946 (Cnidaria), from the Silurian of the Prague Basin (Bohemia)
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) and paleohydrologic model
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part III, Collapse structures
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Kommensalische Syringopora-Arten (Anthozoa; Tabulata) aus dem Devon von Zentral-Böhmen
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruské oblasti
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Krolmusium, a new genus of the subfamily Agnesiinae (Gastropoda) from the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Kuzbassocrinus cf. bystrowi Yeltyschewa, 1957 (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone of the Barrandian area
    Lochkovian brachiopods of the Prague Basin (Lower Devonian, Czech Republic)
    Lower Devonian conodonts from the Karlík Valley and Na Branžovech sections in the Barrandian area, Czech Republic, and their significance for Pragian conodont zonation
    Lower Devonian Coral/Stromatoporoid Reefs in the Koněprusy Area (Czech Republic) : A Preliminary Report : 1. Reef Evolution
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Mode of life of some Silurian and Devonian platyceratids
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus
    New early Devonian gastropods from the families Crassimarginatidae (new family) and Scoliostomatidae (new family), Royal Creek Area, Yukon Territory, Canada
    New representatives of Radioscutellum and Cornuscutellum (Trilobita) from the Pragian of the Barrandian area (Lower Devonian, Czech Republic)
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Paleontologická a geologická bibliografie koněpruského devonu
    Pleistocene Rodents of Europe
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Pragian brachiopods, trilobites, and principal biofacies in the Prague Basin (Lower Devonian, Bohemia)
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Ramacrinus robustus sp. n. (Crinoides, Inadunata) from the Koněprusy Limestone, Lower Devonian, Barrandian area (Czech Republic)
    Recurrent Silurian-Lower Devonian Cephalopod Limestones of Gondwana Europe and Perunica
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Review of brachiopods in the Chapel Coral Horizon (Zlíchov Formation, lower Emsian, Lower Devonian, Prague Basin)
    Revised age of the Maly Bozków limestone in the Klodzko metamorphic unit (early Givetian, late Middle Devonian) implications for the geology of the Sudetes, SW Poland
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sinistral hyperstrophic coiling in a Devonian gastropod from Bohemia with an in situ operculum
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Some new or little known cephalopods from the Lower Devonian Pragian carbonate shelf (Prague Basin, Bohemia) with remarks on Lochkovian and Pragian cephalopod evolution
    Spodnodevonští stromatoporoidi z Koněprus (stupeň prag) (12-41 Beroun)
    Die Stromatoporen-Fauna des Mitteldevons von Zentral-Böhmen
    Strontium Chemostratigraphy of Carbonate Sediments - Pilot Study of Silurian and Devonian Brachiopods from the Prague Basin
    Synchirocrinus cf. hanusi Prokop, 1970 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Barrandian, Bohemia)
    Trilobiten aus dem Barrandium : Funde von der VFMG-Tagung in Prag 1994
    Two additonal, isolated, paucispiral operculs from the Lower Devonian Koněprusy Limestone (Bohemia, Barrandian Area)
    Two new corals from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian, Barrandian, Czech Republic)
    Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian Karst (the Čertovy schody quarry, Koněprusy area)
    Upper Emsian and Lower Eifelian Stromatactis Limestones of the Koněprusy Area (Barrandian, Czech Republic). 1. Reef Evolution
    Úvod
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun)
    Z dob českých a slovenských opic : opičí zkameněliny z Koněprus, Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku
    Z historie koněpruské oblasti
    Zajímavosti o kalcitu