Record details

Geographical name
    Kostelany (Kroměříž, Kroměříž)
Article
    40 let ložiska Kostelany
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Two new trace fossils in the Czechoslovak Carpathian flysch - result of the activity of eel-like fish (Anquilliformes)