Record details

Geographical name
    Kostelní Střimelice (Kolín, Říčany)
Article
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách