Record details

Geographical name
    Kounov
Article
    Actinopterygians of the Central Bohemian Carboniferous Basins
    Dawsonerpeton polydens (Fritsch, 1879) (Amphibia): remarks on morphology and relationship
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946