Record details

Geographical name
    Kovářská
Article
    Contribution on to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts.
    Eclogites of the Bohemian Part of the Saxothuringicum
    The Měděnec mine deposit
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách