Record details

Geographical name
    Kozí hora
Article
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu