Record details

Geographical name
    Krásno (Sokolov)
Article
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif). 3. Österreichisches Fluid treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif (Karlovy Vary pluton)
    Early- and Upper Proterozoic and Paleozoic structure in the western Bohemian Massif
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Inner structure of mineralized greisen cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts)
    Inner structure of tin-tungsten bearing cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts.)
    Karlovy Vary-Slavkovský les area
    Li-F granite cupolas and Sn-W mineralization in the Slavkovský les Mts., Czech Republic
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Minerály řady russellit-koechlinit
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    The occurrence of dioctahedral chlorite in greisen
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Some structural properties of cookeite minerals
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Struktur-Stoff-Modellierung von Kataklasit-Subvulkanit-Komplexen im Erzgebirge (DDR/ČSSR)
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Variscan rare metal-bearing granitoids of the Bohemian Massif
    Variscan silicic magmatism and related tin-tungsten mineralization in the Erzgebirge-Slavkovský les metamollgenic province
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno