Record details

Geographical name
    Krkonoše
Article
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    Le batholithe de Karkonosze (Sudetes, Pologna): Emplacement en domaine extensif tardi hercynien
    Dvě století krkonošské geologie
    Early Palaeozoic Intracontinental Rifting and Early Sea-Floor Spreading in the Central West Sudetes (Bohemian Massif): Geochemical and Nd-Sr Isotopic Study on Metavolcanic Rocks of the East Krkonoše Complex
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in highland peats in south-western Poland and northern Bohemia
    Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. - a review
    Geochemistry of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane, West Sudetes, Bohemian Massif: Palaeotectonic and stratigraphic implications
    Geodynamic GPS network "Karkonosze" - preliminary results of the Campaign 2001
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Impact of Atmospheric Deposition on the Groundwater Acidification in Mountain Areasof the Bohemian Massif
    Important geosites of the Polish Sudetes
    Inherited landscapes of the Sudetic Foreland (SW Poland) and implications for reconstruction uplift and erosional histories of upland terrains in Central Europe
    Jiráskova geologická mapa Krkonoš
    Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš
    Kamenné hříčky na "žulové osmě"
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Kinematics and strain due to three phase deformation in the South Krkonoše mountains, Western Sudetes, Czech Republic
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Kvarcitové skalní výchozy v Krkonoších
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    The mafic blueschists from the Rýchory Mts. crystalline complex (Western Sudetes, Bohemian Massif): metamorphic development and possible protolith composition
    Magmatic structures in the Karkonosze granite and their relation to tectonic structures in the eastern metamorphic cover
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    The main features of the tectonic fabric of the Krkonoše Piedmont Basin.
    Metamorphic evolution of the East Karkonosze polymetamorphic complex in Lasocki Range, West Sudetes
    Die neue Geologische Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000 und das digitale Höhenmodell - Unterstützung bei tektonischen Untersuchungen in der Lausitz
    The Northern Part of the Izera-Karkonosze Block: Fragment of the Saxo-Thuringian Passive Margin
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Paleogeography of the Krkonoše Piedmont Basin in the Uppermost Carboniferous and Lower Permian: Implications to Late Variscan development of N.-E. Bohemian Massif.
    The Paleozoic Polyphase Tectonothermal Record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic) : Errata from Volume 8, 1999
    Paleozoic Polyphase Tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic)
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Podzemní jezera Albeřické jeskyně
    Pomůže zemské teplo vytápět Krkonoše?
    Poodhalená tajemství krkonošského uranu
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    Preliminary results of 10Be dating of glacial landscape in the Giant Mountains
    Preliminary results of the vegetation history in the Giant Mountains (Úpská rašelina Mire and Černohorská rašelina Bog)
    Preservation of biomolecules in sub-fossil plants from raised peat bogs - a potential paleoenvironmental proxy. Part II. Biogeochemistry
    The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    První prospektoři Krkonoš
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdy ochranných lesů Krkonoš
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art
    Report on radiometric 10Be dating of glacial and periglacial landforms in the Giant Mountains
    Review on current research of the Pleistocene glaciation in the Krkonoše Mountains
    Rýchorské krápníky
    The shape preferred orientation of minerals and its relationship to the magnetic fabric in the Karkonosze Mts pluton
    Skály jako z pohádky
    Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts.
    Sr-Nd isotopic study of the Karkonosze granite (Western Sudetes)
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    A structural model for the western-central Sudetes: a deformed stack of Variscan thrust sheets
    The Tepla/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides
    Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie)
    Understanding the Karkonosze Mts. granite
    V měděných dolech kozineckých
    The Variscan Nappe Tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss Units: an Example of Juxtaposition of the Autochthonous and Allochthonous Domains in the West Sudetes
    Variscan transpressional deformation and crustal folding in the Krkonoše Mountains (northern margin of the Bohemian Massif)
    Vegetation development in the western part of the Giant Mts. during the Holocene (Pančavské rašeliniště mire - palaeoecological research)
    Vertical movements at the territory of Krkonoše-Jeseníky Mts. First estimation
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy przekrój przez waryscyjską strefę szwu
    Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski
    Zaniklé nebo málo známé lokality v Krkonoších
    Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów
    Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów