Record details

Geographical name
    Krkonoše (Česko a Polsko)
Article
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Co odhalila voda
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Emina skála kontra Bártlovka
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geomorfologia stożka Wilczej Poręby w Karkonoszach
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Harrachova jáma : odkrývání tajemné komnaty přírody
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Impact of some site dependent factors on GPS displacement monitoring
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Jako korálky na niti : horské růžencové toky
    Jaskinie granitowe w polskich Karkonoszach
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karkonoski Park Narodowy - proponowany obszar ochrony georóżnorodności w Europejskiej Sieci Geoparków
    Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Krkonošské dolování. 16, Střelný prach
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    Labský důl Valley
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Limnological survey of the lakes Wielki Staw and Mały Staw in the Giant Mts. (Karkonosze)
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Local geodynamic network Karkonosze - the results of three years of measurements and first interpretation
    Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Karkonoszach w drugiej połowie XX wieku
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Neživá příroda Krkonoš
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains
    Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Pinkový tah v Harrachově
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Rašeliništní jezera Česka
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Some observations of pollutant fluxes over the Sudeten, south-western Poland
    Spływy gruzowe w północnej części Karkonoszy
    Stan aktualny i długoterminowe zmiany składu chemicznego wód opadów atmosferycznych i jezior w Karkonoszach
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym
    Tempo degradacji powierzchni dróg i ścieżek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Vymetené údolí
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Za jeskyněmi do našich národních parků
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa
    Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego
    Zasoby wodne rzek karkonoskich po śnieżnej zimie 2005-2006 roku
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS